Đánh giá
Đã có 20 người đánh giá
Trời xanh cỏ bích bay lượn giương cánh Altaria.

Hoang Nguyên Gobi bên trên kiệt ngạo cuồng dã Mightyena.

Ánh trăng tùng lâm dưới xuyên toa xước ảnh Darkrai.

Vách đá thẳng đứng bên trong uống gió thôn vụ Mismagius.

Hạo hãn uông dương dưới bóng chồng mà qua Gyarados.

Biển mây trên đỉnh núi ngạo nghễ cô lập Slaking, Cửu Vĩ, Menace, Starmie, Gallade, Cresselia. . .

Ở nơi này kỳ huyễn rực rỡ, màu sắc sặc sỡ thế giới, Niary tự Akiba trấn đi ra, bằng vào tự thân trí tuệ cùng vận khí, hướng về mộng tưởng không ngừng khởi xướng trèo --

gần 600c. có chương đều, ngày 60c.

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
208,294
Linh khí
145
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • congnghia1984 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Cloud buff Hỏa Tinh Châu
  3 tháng trước
 • Cloud đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • N_H_V đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • ✓∕√๖ۣۜYurisa父 buff Hỏa Tinh Châu
  3 tháng trước
 • Cloud đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • ๖ۣۜKen๖ۣۜ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước

Cùng tác giả

Converter Đỉnh Cấp
191
180039
1351

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

60 bình luận


Cloud 60
✓∕√๖ۣۜYurisa父 40
congnghia1984 25
N_H_V 15
๖ۣۜKen๖ۣۜ 5