Không cùng một dạng Pokemon thế giới .

Không giống với lữ đồ!

Ngăn trở người đem toàn bộ bị tiêu diệt, Sakaki, Archie, Maxie . . . Đều muốn là chướng ngại vật .

Cynthia là của ta, dù ai cũng không cách nào cướp đi! Thần ngăn cản Sát Thần, Phật ngăn cản Sát Phật!


Nhẹ nhàng cuối tháng. Số liệu bỏ qua, tác giả ko ghi cụ thể.

✓∕√๖ۣۜYurisa父 xuất phẩm.

Full.
22/2 đăng.

Trích Đoạn


Chương kết cùng bản hoàn tất cảm nghĩT

Chương 6:, nhanh chóng phát triển

Chương 5:, trở về Pokemon thế giới

Chương 4:, nhiệm vụ hoàn thành

Chương 3:, rất nhanh nhảy

1 - Chương 1:, Ngự Phong nhất tộc đại công

2 - Chương 2:, cơ hội tới

3 - Chương 3:, ngạo kiều tiểu đệ

4 - Chương 4:, liền mang đi Miêu Miêu

5 - Chương 5:, chúng thú trỗi lên

6 - Chương 6:, Miêu Miêu chiến Mightyena

7 - Chương 7:, báo danh phong ba

8 - Chương 8:, không thể nhịn được nữa không

9 - Chương 9:, quật khởi nhịp điệu

10 - Chương 10:, thăng quan

11 - Chương 11:, huấn luyện thiết tưởng

12 - Chương 12:, chiến đại mộc

13 - Chương 13:, chuyện cũ

14 - Chương 14:, chiến đấu tiến hành lúc

15 - Chương 15:, bẫy cha đại mộc

16 - Chương 16:, đại tái khai mạc

17 - Chương 17:, nhất kích tất sát

18 - Chương 18:, cuồn cuộn sóng ngầm

19 - Chương 19:, kinh sợ toàn trường

20 - Chương 20:, chiến thắng

21 - Chương 21:, ăn gian nhiệm vụ hệ thống xuất

22 - Chương 22:, cái này bẫy cha hệ thống

23 - Chương 23:, Thường Bàn rừng rậm ngoài ý

24 - Chương 24:, Raikou

25 - Chương 25:, Ẩn Tàng Nhiệm Vụ gây ra

26 - Chương 26:, trao đổi

27 - Chương 27:, vận may hàng lâm

28 - Chương 28:, Me G A tiến hóa

29 - Chương 29:, thu phục Raikou

30 - Chương 30:, đại mộc khiếp sợ

Xem hết