Mỗ lão đại : Ta có tiểu đệ trăm người!
Lạc Khắc : Một thanh M4A1 xong!
Mỗ Quốc Vương : Ta có quân đội mấy chục vạn!
Lạc Khắc : Không có cái gì a một cái đạn đạo là giải quyết được, nếu có, vậy liền hai cái, không đủ lời nói, ta còn có!
Mọi người : Trời ạ, xin hỏi ngươi là làm sao làm được!
Lạc Khắc : Muốn biết tường tình, mời xem!
Mới nhất
9 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
4,140
Linh khí
0
Điểm ái mộ
ladoi102 Avatar

ladoi102

Level: 0
4
1199
19173

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận