Mỗ lão đại : Ta có tiểu đệ trăm người!
Lạc Khắc : Một thanh M4A1 xong!
Mỗ Quốc Vương : Ta có quân đội mấy chục vạn!
Lạc Khắc : Không có cái gì a một cái đạn đạo là giải quyết được, nếu có, vậy liền hai cái, không đủ lời nói, ta còn có!
Mọi người : Trời ạ, xin hỏi ngươi là làm sao làm được!
Lạc Khắc : Muốn biết tường tình, mời xem!
Mới nhất
11 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
10,370
Linh khí
0
Điểm ái mộ
ladoi102 Avatar

ladoi102

Level: 0
3
1172
17186

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận