Sáng thế Côn Vương

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.9/ 10 - 39 phiếu
Trò chơi vẫn là hiện thực? Trăm phần trăm giả thuyết hiện thực kỹ thuật, làm ngươi chân chính cảm thụ cái gì gọi là giả thuyết hiện thực, cái gì gọi là người lạc vào trong cảnh! Cái gì gọi là thế giới thứ hai!
Kiếm giả vì hoàng, đao giả vì bá, thương (súng) giả vì vương, côn giả vì tổ!
Hoa Hạ văn hóa bắt nguồn xa, dòng chảy dài, nhưng theo thời gian chuyển dời, mọi người thường thường chỉ nhớ rõ tiền tam giả, lại hiếm khi người nhớ rõ cuối cùng một cái.
Côn thuật đã trở thành giao lưu cùng với rèn luyện cơ sở tồn tại, không hơn!
Triệu Phong lại từ tiểu luyện côn, thả yêu tha thiết côn!
Xem hắn như thế nào lợi dụng trong tay trường côn, ở kiếm đao thương kích trung sát ra một mảnh thiên, làm Hoa Hạ, làm thế giới đều vì này run rẩy!
------------------------
Quyển sách vì võng du, giả thiết cùng mặt khác võng du có điều bất đồng, xem quán mặt khác võng du người đọc, nếu cảm thấy không thích ứng, thỉnh không cần phun nước.

Ps: Cầu thank cầu vote tốt.ai không đọc dừng troll mình nhé.

Trích Đoạn

Chương 448: Tam Nhãn Độc Chu

Chương 447: Tổ Sư tin tức

Chương 446: Bảo An Đội Trưởng tin tức

Chương 445: Nụ cười phía sau

Chương 444: Gặp nhau nữa

1 - Chương 1 trò chơi sáng thế

2 - Chương 2: Lại nhập trò chơi

3 - Chương 3: Tông sư cảnh giới

4 - Chương 4: Vượt cấp giết quái

5 - Chương 5: Được như ý nguyện

6 - Chương 6: Lần đầu pk

7 - Chương 7: So hiện thân thủ

8 - Chương 8: Thăm dò Vân Ma Động

9 - Chương 9: Con nhện Boss

10 - Chương 10: Thế giới đệ nhất

11 - Chương 11: Dũng giả chứng minh

12 - Chương 12: Chuyển chức thợ săn

13 - Chương 13: Ngũ trường

14 - Chương 14: Phất nhanh

15 - Chương 15: Mua cửa hàng

16 - Chương 16: Tao ngộ vây tiệt

17 - Chương 17: Nghiền ép đối thủ

18 - Chương 18: Âu dương sơn trang

19 - Chương 19: Thông qua khảo hoạch

20 - Chương 20: Âu dương thiến thiến

21 - Chương 21: Vượt cấp sát hùng

22 - Chương 22: Hôi hùng quyền bộ

23 - Chương 23: Hợp tác

24 - Chương 24: Chuyển chức

25 - Chương 25: Dã lang cốc

26 - Chương 26: Lấy nhiều khi ít

27 - Chương 27: Ngộ đạo

28 - Chương 28: Tông sư hậu kỳ

29 - Chương 29: Hồng mao dã lang (1)

30 - Chương 30: Hồng mao dã lang (2)

Xem hết