Xuyên việt trở thành Đường Tăng, đạt được hệ thống, đánh quái thăng cấp.

Ngộ Không: "Bát giới mau nhìn, sư phụ đem ngươi vừa ý nữ nhân ước đi."

Sa Tăng: "Sư phụ hạ thủ lưu tình, các nàng là người, không yêu."

Bát giới: "Đại sư huynh nhanh đi khuyên nhủ, sư phụ lại đem người đả thương......"

Đường Tăng: "Lớn mật yêu quái, xem đánh!"

Đây là siêu cấp Đường Tăng bảo hộ ba cái đồ đệ Tây Thiên lấy kinh câu chuyện!

#PS1: Chúc mừng năm mới ! chúc mọi người một năm mới nhiều niềm vui và may mắn !

#PS2: Truyện hài hước, Đường "Tank" quẩy rất mạnh ! :))

Trích Đoạn


Chương 271: Hồng Hài Nhi tiến vào Nữ Nhi

Chương 270: Thái Thượng Lão Quân cấp cấp

Chương 269: Đừng cho Đường Tăng lạm sát

Chương 268: [18+]Nữ Oa Nương Nương thân thể

Chương 267: Đạp đổ Hạt Tử tinh, bị Nữ

1 - Chương 1 : Trở thành người lấy kinh !

2 - Chương 2: Sụp đổ Đường Hoàng

3 - Chương 3: Thăng cấp, mãnh hổ

4 - Chương 4: A di đà phật.... bưu hãn Đường

5 - Chương 5: Đường Tăng biết pháp thuật, ai

6 - Chương 6: Oa nhét, thật thô 1 căn roi cọp

7 - Chương 7: Lớn mật yêu nghiệt, xem đánh!

8 - Chương 8: Đến Ngũ Hành Sơn

9 - Chương 9: Lừa dối Tôn Ngộ Không

10 - Chương 10: Cường đại Tôn Ngộ Không

11 - Chương 11: Buông ra cái kia cường đạo, lại

12 - Chương 12 : Tiểu loli, thúc thúc nơi này có

13 - Chương 13: Hoan hỉ bồ đề kinh?

14 - Chương 14: Trước qua quan đồ đệ của bần

15 - Chương 15: Quan âm bồ tát hiện thân !

16 - Chương 16: Tiểu Bạch Long biến Long Quy tọa

17 - Chương 17: Vi sư muốn chặt chém !

18 - Chương 18: Chi nhánh nhiệm vụ, siêu độ bọn

19 - Chương 19: Lần nữa thăng cấp, thực lực

20 - Chương 20: Kỹ năng, Chưởng Tâm Lôi !

21 - Chương 21: Đường Tăng đuổi giết yêu quái

22 - Chương 22: 10 cấp, thoát phàm, Đường Tăng

23 - Chương 23: Giáo Tôn Ngộ Không ca hát.

24 - Chương 24: Đến Cao lão trang!

25 - Chương 25: Xuân tiêu 1 khắc đáng ngàn vàng

26 - Chương 26: Đại tình thánh Đường Tăng

27 - Chương 27: Lấy kinh không phải cuối cùng

28 - Chương 28: Mang theo mỹ nữ đi lấy kinh !

29 - Chương 29: đến Hoàng Phong Lĩnh

30 - Chương 30: Treo lên đánh Hoàng phong quái

Xem hết