Phương Dạ, đã từng làm một người địa cầu, ở ba tháng trước kinh thiên bạch quang sau khi, liền trở thành một tên bị « Thiên Trụ » bảo vệ NPC, là tự do, chuộc về tự thân, hắn phải nộp kếch xù tinh tệ, mà tinh tệ nguồn, liền xuất xứ từ với hoang dã vô số quái vật thi thể cùng trân quý mỏ sắt.Hắn vô tình lấy được kho quân dụng tử đây có thể đổi được các loại vũ khí từng bước bước lên con đường cường giả lấy lại bản thân mình tôn nghiêm.
----------
Anh em thấy hay xin vote 9-10
Mới nhất
18 giờ trước

Đề cử

vote
0
Nguyệt phiếu
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

kruberus01 Avatar

kruberus01

Level: 0
1
272
212

Vinh danh bảng

loading


kelly 10