Siêu Cấp Kim Tiễn Đế Quốc giới thiệu tóm tắt: Trương Vĩ sống lại năm 1994 sơ.

Một năm này, Trương Vĩ tuỳ tùng cha mẹ đi tới ma đều bãi quán vỉa hè bán mét.

Một lòng vọng phụ Thành Long Trương Vĩ, để cha bán mét, làm bán sỉ, mở xưởng, mua cổ phiếu, làm mạng lưới ——

Chỉ chớp mắt, Trương Vĩ liền từ nông hai đời đã biến thành con nhà giàu!

Trương Vĩ mục tiêu kế tiếp là, trở thành trên đời to lớn nhất con nhà giàu.

Chế tạo trên thế giới mạnh mẽ nhất tiền tài đế quốc!

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
97,776
Linh khí
216
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

zickky09 Avatar

zickky09

Level: 3
84
72865
254813

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

23 bình luận


lekien 4
Langthien123 1
hoanghaidang 1