Đánh giá
Đã có 15 người đánh giá
Ngư dân thiếu niên Nhiếp Vân ngoài ý muốn dung hợp cao đẳng văn minh cơ giới trùng, mở ra theo thuyền cá nhỏ đến siêu cấp mẫu hạm hoa lệ lột xác con đường!

Nhiếp Vân: "Con mắt có thể đạt được, tất cả đều là ngư trường! Để cho chúng ta bắt đầu chinh phục tinh thần đại hải đi!"
Tags truyện: Cô Nhi, Nhiệt Huyết, Phúc Hắc

Đại khái là một thằng ngư dân có cái nano trùng, cải tạo thuyền cá thành mẫu hạm, rồi từ mẫu hạm tiến đến tinh thần đại hải truyện xưa.
Mới nhất
4 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
233,160
Linh khí
170
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Converter Trung Cấp
82
30633
121257

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

26 bình luận


01694844341 50
leluongtruong7793 50
tanthienvu 20
anhtoan132 20
IntelVN 15
yanshin 10
nhatkhoa 5