Ngô Thiên xuyên việt Dị Giới đạt được siêu cấp miễu sát hệ thống, phàm là những người cản đường đều miễu sát! Mục tiêu của ta là: "Đi đến Dị Giới đỉnh phong, nghênh tiếp vạn giới mỹ nữ!"

Thiên tài? Miễu sát!

Yêu thú? Miễu sát!

Thần Ma? Miễu sát!

Mỹ nữ? Miễu... Được rồi, cái này hay là mang trở về lại miễu sát a!
Mới nhất
52 phút trước

Đề cử

vote
5
Nguyệt phiếu
168
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

808 Avatar

808

Level: 3
May Mắn Hơn Người
81
70172
15284

Vinh danh bảng

loading


phamvanlong27 50
ngovancongbl@ 50
thuydu119 40
tranthienthanh198802@ 22
tuananhutc 2
huyn13@ 2
thanchetno1000 2