Ngô Thiên xuyên việt Dị Giới đạt được siêu cấp miễu sát hệ thống, phàm là những người cản đường đều miễu sát! Mục tiêu của ta là: "Đi đến Dị Giới đỉnh phong, nghênh tiếp vạn giới mỹ nữ!"

Thiên tài? Miễu sát!

Yêu thú? Miễu sát!

Thần Ma? Miễu sát!

Mỹ nữ? Miễu... Được rồi, cái này hay là mang trở về lại miễu sát a!

Trích Đoạn


Chương 723: Phụng Thần Giáo

Chương 722: Quật cường Tiểu Tím

Chương 721: Áo bào trắng người công kích

Chương 720: Trở lại Nhân Gian Giới

Chương 719: Vô tâm trồng liễu liễu thành

1 - Chương 1: Siêu cấp miễu sát hệ thống

2 - Chương 2: Đại bạo đặc biệt bạo

3 - Chương 3: Điên cuồng luyện cấp

4 - Chương 4: Ngồi thu ngư ông

5 - Chương 5: Đánh chết Boss

6 - Chương 6: Đạt được Thần Thú võ sủng

7 - Chương 7: Ta nguyện ý gả cho ngươi

8 - Chương 8: Lão tử gọi Nhiếp Hôi Tường

9 - Chương 9: Ở đâu nữ nhân đều không tuân

10 - Chương 10: Tiểu Huệ bị bắt

11 - Chương 11: Lớn lối đến cực điểm

12 - Chương 12: Giết không tha

13 - Chương 13: Hắc Long đao pháp

14 - Chương 14: Thương thành hối đoái công năng

15 - Chương 15: Hối đoái công pháp

16 - Chương 16: Bá đạo Ngô Thiên

17 - Chương 17: Lão tử muốn luyện đan

18 - Chương 18: Luyện đan cuối cùng thành công

19 - Chương 19: Dùng đan dược đập chết ngươi

20 - Chương 20: Lợi nhuận lật ra

21 - Chương 21: Tự tìm chết

22 - Chương 22: Khôi lỗi thuật

23 - Chương 23: Huyền cấp đan phương

24 - Chương 24: Nhiếp gia người như cũ đánh

25 - Chương 25: Gây ra chi nhánh nhiệm vụ

26 - Chương 26: Phong ba dần dần lên

27 - Chương 27: Biến dị đan dược

28 - Chương 28: Hồ cung phụng chấn kinh

29 - Chương 29: Sau lưng có cao nhân tương trợ

30 - Chương 30: Đan dược bán ra giá trên trời

Xem hết