➼ Tổ kiến nữ quỷ quân đoàn, treo lên đánh Tam Giới hết thảy không phục!

Đây là một người thiếu niên trời sinh Âm Dương Thánh Thể, mang theo nữ quỷ quân đoàn, chinh phục biển lớn tinh tú cố sự.☠

P/s﹏✍
☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Ma nữ, nữ BB ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠ Facebook: [email protected] hoặc gửi tin nhắn web nếu có thắc mắc hay lỗi cv truyện⋆
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆

Đề cử

vote
6
Nguyệt phiếu
120
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • havu123 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • anhdat123v đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • anhdat123v đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • anhdat123v đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
7
65356
64646

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

6 bình luận


anhdat123v 60
havu123 60