➼ Tổ kiến nữ quỷ quân đoàn, treo lên đánh Tam Giới hết thảy không phục!

Đây là một người thiếu niên trời sinh Âm Dương Thánh Thể, mang theo nữ quỷ quân đoàn, chinh phục biển lớn tinh tú cố sự.☠

P/s﹏✍
☠ Tình trạng: Đang Ra ⋆
☠ Phân loại: Nam chính ⋆
☠ Thể loại: Ma nữ, nữ BB ⋆
☠ Lịch ra: 10-30 chương ( hên xui) ⋆
.P/s﹏✍
➻☠ Facebook: [email protected] hoặc gửi tin nhắn web nếu có thắc mắc hay lỗi cv truyện⋆
➻☠Cầu vote tốt ⋆
➻☠Cầu nguyệt phiếu = tăng 5 chương ⋆
➻☠Tặng kim = tăng 25 chương ⋆

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
26,200
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • vinhpvc1999 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • havu123 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • anhdat123v đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • anhdat123v đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • anhdat123v đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
134
71099
49431

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận


anhdat123v 15
havu123 15
vinhpvc1999 15