Mang theo một cái do Thế Giới Thụ diễn biến không gian, ở từng bộ tác phẩm bên trong xuyên qua trưởng thành. Tu hành con đường chung điểm là cái gì? Tiên? Thần? Thánh? Vô tận thế giới, vô tận khả năng.

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
102
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

khaox8896 Avatar

khaox8896

Level: 3
51
40011
139179

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


Tranquangkhaiqq97 20
trananh2307 20
lamlslk 20
VuongLe 2