Mang theo một cái do Thế Giới Thụ diễn biến không gian, ở từng bộ tác phẩm bên trong xuyên qua trưởng thành. Tu hành con đường chung điểm là cái gì? Tiên? Thần? Thánh? Vô tận thế giới, vô tận khả năng.

Đề cử Phế Mạch

vote
0
Linh khí
26
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

khaox8896 Avatar

khaox8896

Level: 3
54
44397
81358

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


Tranquangkhaiqq97 5
trananh2307 5
lamlslk 5
VuongLe 1