Mang theo một cái do Thế Giới Thụ diễn biến không gian, ở từng bộ tác phẩm bên trong xuyên qua trưởng thành. Tu hành con đường chung điểm là cái gì? Tiên? Thần? Thánh? Vô tận thế giới, vô tận khả năng.
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử

vote
5
Nguyệt phiếu
100
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • huynhvantri33@ đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • lamlslk đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • trananh2307 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Tranquangkhaiqq97 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
khaox8896 Avatar

khaox8896

Level: 3
44
32833
88445

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

2 bình luận


huynhvantri33@ 40
Tranquangkhaiqq97 20
trananh2307 20
lamlslk 20