Không cẩn thận xuyên việt đến Hải Tặc Vương thế giới, làm sao đây ?

Còn tốt mang theo trong người siêu cấp ảo tưởng thẻ bài hệ thống, có thể rút ra các loại năng lực ảo tưởng nhân vật.

Hắc Long Ba đối Magu Magu no Mi quả thực, Lori Yagami đối nhân yêu quyền pháp. . .

P/S : mỗi ngày sẽ up 30c cầu nguyệt phiếu và vote điểm 9~10 mỗi chương. Up cho đến khi = TG ra. Đã = TG

Trích Đoạn


Chương 344: Nảy sinh ác độc Y An

Chương 343: Hắc Vụ

Chương 342: Thế giới ngầm ủy thác

Chương 341: Một phần mười

Chương 340: Binh được nước cờ hiểm

1 - Chương 1: Đại sư huynh

2 - Chương 2: Hùng hài tử đến Đả Quán

3 - Chương 3: Không cùng đần độn đánh nhau

4 - Chương 4: Thứ 1 tấm thẻ bài

5 - Chương 5: Muốn ngưu bức mời nạp tiền

6 - Chương 6: Mang theo Dân mù đường chạy bộ

7 - Chương 7: Kiếm Thuật tăng lên

8 - Chương 8: Mặt rất lớn người

9 - Chương 9: Haki ?

10 - Chương 10: Đừng với tiểu hài tử dùng sờ

11 - Chương 11: Ta cũng có IPhone 7!

12 - Chương 12: D. Dragon cùng bị thương nặng SaBo

13 - Chương 13: Rời đi nhạc đệm

14 - Chương 14: Xuất Hải ước mơ

15 - Chương 15: 1 năm sau

16 - Chương 16: Tâm Ma

17 - Chương 17: Ngoài ý muốn

18 - Chương 18: Thổ Miết người chơi khó nhọc

19 - Chương 19: Mang Cái mũ biến ngưu bức, Đầu

20 - Chương 20: Xuất Hải

21 - Chương 21: Thủ xông Đại Lễ Bao ?

22 - Chương 22: Giá trị 8,888 kim cương ?

23 - Chương 23: Buggy Hải Tặc Đoàn

24 - Chương 24: Thằng xui xẻo ngày may mắn

25 - Chương 25: Các ngươi phụ trách đến khôi

26 - Chương 26: Cái mũ đến cùng là của ai?

27 - Chương 27: Cự tuyệt mời chào

28 - Chương 28: Đánh không thắng liền chạy

29 - Chương 29: I•An phát tài Đại Kế

30 - Chương 30: Shells Town tư trấn

Xem hết