Sau khi xuyên việt, Diệp Hiên ngẫu nhiên đạt được Thôn Phệ hệ thống, không chỉ có thể thôn phệ vạn vật, còn có thể hối đoái huyết mạch, võ học, Thần Binh, đan dược, bảo vật... Đây quả thực là mạnh đến phát nổ!

"Chớ chọc ta, có tin ta hay không đem ngươi Thần khí bảo kiếm nuốt?"

2k chap

Trích Đoạn

Chương 2524: Giết cha ngươi

Chương 2523: Thiếu thủ lĩnh

Chương 2522: Tổ Hồn Quả

Chương 2521: Tiến về Khôi Giải

Chương 2520: Hai cái cái tát

1 - Chương 1: Xuyên qua

2 - Chương 2: Hổ lạc đồng bằng

3 - Chương 3: Gấp ba!

4 - Chương 4: Rời đi

5 - Chương 5: Buông tay đánh cược một lần

6 - Chương 6: Thôn Phệ hệ thống

7 - Chương 7: Liễu Nhi xảy ra chuyện

8 - Chương 8: Phế vật Diệp Hiên?

9 - Chương 9: Mất hết mặt mũi

10 - Chương 10: Ra khỏi thành

11 - Chương 11: Nhanh chóng tăng lên

12 - Chương 12: Kỳ ngộ

13 - Chương 13: Phiền phức tìm đến

14 - Chương 14: Giết!

15 - Chương 15: Người quen

16 - Chương 16: Trần gia tứ kiệt đứng đầu

17 - Chương 17: Chém giết Trần Phong

18 - Chương 18: Về thành

19 - Chương 19: Trở lại Diệp gia

20 - Chương 20: Ta muốn Trần Tùng chết!

21 - Chương 21: Miệng sư mở rộng

22 - Chương 22: Chỉ còn chờ cơ hội

23 - Chương 23: Ám sát

24 - Chương 24: Hoài nghi

25 - Chương 25: Thanh Thanh mất tích

26 - Chương 26: Kịch chiến

27 - Chương 27: Thành công đánh giết

28 - Chương 28: Hoang ngôn

29 - Chương 29: Thôn Kiếm chi thuật

30 - Chương 30: Lâm gia chi hành

Xem hết