Đây là một cái tràn ngập nhiệt huyết thế giới, tràn ngập kích tình thế giới!

Trần Phàm trong từ điển cho tới bây giờ liền không có "Từ bỏ" một từ, hắn cũng là vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ đại danh từ!

p.s : spoil chỉ có thế ta ko biết nhé /vv - cầu nguyệt phiếu = 1c - 1 kim nguyên đậu = 10 chương.

Đề cử

vote
4
Nguyệt phiếu
112
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

anhbenmuoi112 Avatar

anhbenmuoi112

Level: 3
Chuẩn Cơm Mẹ Nấu
10
4291
402

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


Tam Thiếu Đê Điều 52
Hyenhau 20
anhbenmuoi112 20