Đây là một cái tràn ngập nhiệt huyết thế giới, tràn ngập kích tình thế giới!

Trần Phàm trong từ điển cho tới bây giờ liền không có "Từ bỏ" một từ, hắn cũng là vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ đại danh từ!

p.s : spoil chỉ có thế ta ko biết nhé /vv - cầu nguyệt phiếu = 1c - 1 kim nguyên đậu = 10 chương.

Đề cử

vote
3
Nguyệt phiếu
40
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • anhbenmuoi112 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    3 tuần trước
  • Hyenhau đề cử 1 Nguyệt Phiếu
    3 tuần trước
anhbenmuoi112 Avatar

anhbenmuoi112

Level: 3
Converter Trung Cấp
7
3455
0

Vinh danh bảng

loading


Hyenhau 20
anhbenmuoi112 20