Đánh giá
Đã có 33 người đánh giá
Tương lai thế giới, gien vì Vương.

Vân Dương nghiên cứu phát minh các loại gien cải tạo dược tề, thịnh hành toàn bộ vũ trụ.

Muốn đạt được siêu năng lực? Thỉnh phục dụng gien cải tạo dược tề.

Muốn trở thành công lao giảm béo? Thỉnh phục dụng gien cải tạo dược tề.

Nghĩ biến thân mỹ nữ? Thỉnh phục dụng gien cải tạo dược tề.

Nghĩ hóa thân hình nam? Thỉnh phục dụng gien cải tạo dược tề.

Nghĩ phản lão hoàn đồng? Thỉnh phục dụng gien cải tạo dược tề...

Vân Dương cho rằng, trên thế giới hết thảy có thể dùng gien kỹ thuật giải quyết vấn đề, đều không là vấn đề.
Mới nhất
1 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
108
42453
34296

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận