Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Một cái tiểu nhân vật chuyển kiếp đến người mạnh là vua đích thế giới. Cái gì mới là quyết định vận mạng lực lượng? Siêu phàm? Còn là bình thường?
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
92,700
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


➻♓ảï•✮•คทհ࿐ˡᵒᵛᵉ 5