Trương thạc đạt được một đạo vị diện giao dịch giả quyền hạn, bắt đầu rồi đông đảo vị diện giao dịch sinh hoạt.

“Vương duẫn, ngươi như vậy đem Điêu Thuyền bán cho ta, Lữ Bố có thể hay không đánh chết ngươi?”

“Nick phất thụy, các ngươi thần thuẫn cục không trung tàu sân bay thực không tồi sao, chúng ta muốn hay không tới một hồi vượt vị diện hữu nghị giao dịch?”

“Chí tôn bảo, nếu ngươi muốn cùng tím hà ở một khối, Kim Cô Bổng liền cho ta đi.”P/s: cầu np ksc, htc, kim đậu .

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
119,804
Linh khí
50
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

ReinForce Avatar

ReinForce

Level: 0
5
637
16

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

30 bình luận