Đánh giá
Đã có 55 người đánh giá
"Xin hỏi. . . Ngài thiếu tiền sao?" Ngày nào đó, một cái tên là JOKER tên đột nhiên xuất hiện ở La Triệt trước mặt, như vậy quay hỏi hắn, "Có muốn tới hay không một hồi trò chơi? Đem tương lai mình làm làm tiền đặt cuộc thẻ đánh bạc, đến một hồi tiền tài trò chơi!"

-----------------------------------------------------------------
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Toái Mạch

vote
59,820
Linh khí
8
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

41
41835
444

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

35 bình luận


Namph0nghuyet 5
quitesorrow 1
duyngadocton123 1