Siêu Thứ Nguyên Chiến Tranh Trò Chơi

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.4/ 10 - 47 phiếu
"Xin hỏi. . . Ngài thiếu tiền sao?" Ngày nào đó, một cái tên là JOKER tên đột nhiên xuất hiện ở La Triệt trước mặt, như vậy quay hỏi hắn, "Có muốn tới hay không một hồi trò chơi? Đem tương lai mình làm làm tiền đặt cuộc thẻ đánh bạc, đến một hồi tiền tài trò chơi!"

-----------------------------------------------------------------
Cvt: đọc bên ttv thấy hay nên đem về làm, ai thích thì xem, không thích thì đừng troll nhau nhé ==

Trích Đoạn

1078. Chương 1075:, đánh

1077. Chương 1074:, chú ý đi vị

1076. Chương 1073:, trước bão táp yên tĩnh

1075. Chương 1072:, ta phảng phất ngửi được

1074. Chương 1071:, lại một cái hố to

1 - Chương 1:, tiền tài quốc gia

2 - Chương 2:, Ma Thuật Sư

3 - Chương 3:, trận đầu bắt đầu

4 - Chương 4:, khiêu khích

5 - Chương 5:, tạp bài 3 liên?

6 - Chương 6:, truy sát

7 - Chương 7:, You Win

8 - Chương 8:, Ngả Tuyết Nhi

9 - Chương 9:, Free ban nhạc

10 - Chương 10:, con bạc

11 - Chương 11:, ngày hôm nay mặt không sai

12 - Chương 12:, đạp xuống Thâm Uyên

13 - Chương 13:, tàn khốc thiết tắc!

14 - Chương 14:, uể oải

15 - Chương 15:, mượn tiền

16 - Chương 16:, nhảy xuống

17 - Chương 17:, hoan nghênh lần sau trở lại

18 - Chương 18:, bại lộ

19 - Chương 19:, ngốc nhượng người tuyệt vọng

20 - Chương 20:, tên kia đầu óc là cái gì làm?

21 - Chương 21:, Tinh Hồng Sứ Đồ

22 - Chương 22:, cái trò chơi này căn bản không

23 - Chương 23:, đi **** vận Phùng Tiểu Hoa?

24 - Chương 24:, nói tiếng người

25 - Chương 25:, trung lập địa khu

26 - Chương 26:, kinh tế quái

27 - Chương 27:, xoát quái

28 - Chương 28:, đoạt quái

29 - Chương 29:, cái gì gọi là heo đội hữu?

30 - Chương 30:, lừa quỷ quỷ đều không tin

Xem hết