"Xin hỏi. . . Ngài thiếu tiền sao?" Ngày nào đó, một cái tên là JOKER tên đột nhiên xuất hiện ở La Triệt trước mặt, như vậy quay hỏi hắn, "Có muốn tới hay không một hồi trò chơi? Đem tương lai mình làm làm tiền đặt cuộc thẻ đánh bạc, đến một hồi tiền tài trò chơi!"

-----------------------------------------------------------------
Mới nhất
5 giờ trước

Đề cử

vote
1
Nguyệt phiếu
4
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

35
38411
3883

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận


siroemon00@ 2
quitesorrow 2