"Xin hỏi. . . Ngài thiếu tiền sao?" Ngày nào đó, một cái tên là JOKER tên đột nhiên xuất hiện ở La Triệt trước mặt, như vậy quay hỏi hắn, "Có muốn tới hay không một hồi trò chơi? Đem tương lai mình làm làm tiền đặt cuộc thẻ đánh bạc, đến một hồi tiền tài trò chơi!"

-----------------------------------------------------------------
Cvt: đọc bên ttv thấy hay nên đem về làm, ai thích thì xem, không thích thì đừng troll nhau nhé ==
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử

vote
1
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
Cao Nhân Ẩn Sĩ
34
37323
1500

Vinh danh bảng

loading