Đánh giá
Đã có 20 người đánh giá
Sinh Hoạt Vip Hệ Thống giáng lâm đến một cái bị nghỉ học sinh viên trên người.

Từ đó, cá chép hóa rồng, khoái ý ân cừu.

Nhục ta, ta gấp trăm lần hoàn trả;

Mời ta yêu ta, ta cho phép ngươi một đời vinh hoa, một đời bình an.

Hệ thống nơi tay, đặc sắc không ngừng; hệ thống nơi tay, ai dám tranh phong?

Ta gọi Trương Thần, nhất định bị thế nhân biết rõ, nhất định bị lịch sử khắc ghi . . .


Tình trạng: Hơn 800 chương -> Đang ra.

ViVu xuất phẩm...!
Mới nhất
1 ngày trước

Đề cử

vote
14
Nguyệt phiếu
384
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

32
18172
343

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

42 bình luận


bidog1 180
♛√ɨ☣√υ♛ 100
hiku1 20
Judasft 20
neil 2