Sinh Mệnh Thể Hệ Thống

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 12 phiếu
Đây là truyện sáng tác
Bộ truyên không có tính chất tu luyện
Trích :" Sinh mạng thể hệ thống là một nơi có thể sản sinh ra các loại cường đại ma thú , thần thú , cũng như các loại kì bí sinh vật , sức chiến đấu cực cường , cũng có thể cung cấp cho kí chủ sức mạnh , vượt qua nhân loại , để có thể triệu hồi được sinh mạng thể , kí chủ phải có sinh mạng điểm , muốn thu hoạch được sinh mạng điểm kí chủ phải thu thập được càng nhiều các loại khoáng chất vật chất hoặc đặc thù thể chất , hiện tại hệ thống vi 0 cấp , vì vậy các loại vật hay hình thái sinh mạng thể kí chủ không thể mua , kí chủ chỉ có thể tiến hành từ từ thăng cấp hệ thống sau đó sử dụng các quyền hạn , cũng như có thể mua trong đẳng cấp của mình ."
P/S : Ngòi bút chưa cứng , thỉnh các kí chủ nhẹ điểm , đại gia đọc cho vui !

Trích Đoạn

Chương 25 : Gia Đình

Chương 24 :One Hit !

Chương 23 : Trường học X

Chương 22 : Độc Giác

Chương 21 : Chiến Ma Vương