Sinh Mệnh Thể Hệ Thống

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.8/ 10 - 13 phiếu
Đây là truyện sáng tác
Bộ truyên không có tính chất tu luyện
Trích :" Sinh mạng thể hệ thống là một nơi có thể sản sinh ra các loại cường đại ma thú , thần thú , cũng như các loại kì bí sinh vật , sức chiến đấu cực cường , cũng có thể cung cấp cho kí chủ sức mạnh , vượt qua nhân loại , để có thể triệu hồi được sinh mạng thể , kí chủ phải có sinh mạng điểm , muốn thu hoạch được sinh mạng điểm kí chủ phải thu thập được càng nhiều các loại khoáng chất vật chất hoặc đặc thù thể chất , hiện tại hệ thống vi 0 cấp , vì vậy các loại vật hay hình thái sinh mạng thể kí chủ không thể mua , kí chủ chỉ có thể tiến hành từ từ thăng cấp hệ thống sau đó sử dụng các quyền hạn , cũng như có thể mua trong đẳng cấp của mình ."
P/S : Ngòi bút chưa cứng , thỉnh các kí chủ nhẹ điểm , đại gia đọc cho vui !
Đã suy nghĩ kĩ sẽ tiếp tục bộ này cho đến khi hoàn thành ! Hiện tại ôm số lượng công việc có hơi khủng bố ! Nên đại gia đừng buồn ! Tác giả cùng tên bộ truyện Xàm Lông Hệ Thống !

Trích Đoạn

Chương 33 : Nhận Luffy vi đệ

Chương 32 : Chiến Râu Đen

Chương 31 : Chiến 4 đô đốc

Chương 30 : Vào One Piece

Chương 29 : Điêu Thuyền

1 - Chương 1 : Hệ Thống

2 - Chương 2 : Rời đi

3 - Chương 3 : Hứa Vinh thử sức

4 - Chương 4 : Sinh Mệnh Điểm

5 - Chương 5 : Tượng Chúa Kito biến mất

6 - Chương 6 : Hệ thống dị biến , nội dung

7 - Chương 7 : Để các ngươi điên cuồng vì

8 - Chương 8 : Nhân sinh như mộng

9 - Chương 9 : Ta mài các ngươi

10 - Chương 10 : Vệ Binh thành lập

11 - Chương 11 : Huyết mạch !

12 - Chương 12 : Bầy Goul !

13 - Chương 13 : Goul biến dị !

14 - Chương 14 : Người bạn phương xa !

15 - Chương 15 : Thân Phận

16 - Chương 16 : Tìm đường chết Logan !

17 - Chương 17 : Ngày trở về !

18 - Chương 18 : Thiên Không Thành

19 - Chương 19 : Mười hai chòm sao

20 - Chương 20 : viễn cổ ma vương

21 - Chương 21 : Chiến Ma Vương

22 - Chương 22 : Độc Giác

23 - Chương 23 : Trường học X

24 - Chương 24 :One Hit !

25 - Chương 25 : Gia Đình

26 - Chương 26 : Chiến Minotaur !

27 - Chương 27 : Trái Đất Huỷ Diệt

28 - Chương 28 : Vi diện thứ nhất

29 - Chương 29 : Điêu Thuyền

30 - Chương 30 : Vào One Piece

Xem hết