Khóa lại "Chư Tử Bách gia" trò chơi, ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm.

Nhàn đến trồng làm ruộng, đọc đọc sách, nhìn xem bệnh, ngẫu nhiên làm một chút nghề mộc công việc...

Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác có đông đảo danh lưu cự tinh ùn ùn kéo đến, chỉ cầu thấy một lần?

Link Trung: http://book.qidian.com/info/1009556972

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
12,940
Linh khí
111
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Hổ Báo Trường Mẫu Giáo
12
3712
1380

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

34 bình luận


✧๖ۣۜLạc ๖ۣۜBất 55
Trangarc123 10
luaheoqn 10
Thần Miêu Đại Hiệp 10
sean 5
Cuutrungthien 1