Khóa lại "Chư Tử Bách gia" trò chơi, ẩn cư ở rừng sâu núi thẳm.

Nhàn đến trồng làm ruộng, đọc đọc sách, nhìn xem bệnh, ngẫu nhiên làm một chút nghề mộc công việc...

Nhưng vì cái gì hết lần này tới lần khác có đông đảo danh lưu cự tinh ùn ùn kéo đến, chỉ cầu thấy một lần?

Link Trung: http://book.qidian.com/info/1009556972

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
4,390
Linh khí
272
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

Hổ Báo Trường Mẫu Giáo
13
3742
380

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

34 bình luận


shenlong302 70
luaheoqn 40
Thần Miêu Đại Hiệp 40
sean 20
Trangarc123 20
Cuutrungthien 2