Sống Cùng Biểu Tỷ là câu truyện đô thị kể về Tần Thiên vốn là một sinh viên bình thường, nhưng có một hôm hắn nhận được một hộp bưu phẩm, trong đó có một chiếc nhẫn. Nhờ chiếc nhẫn đó mà mỗi khi hắn thịt được mỹ nữ thì hắn sẽ nhận được năng lực đặc thù.


Nếu bạn là Tần Thiên bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là xách thương ra trận thôi, liệp diễm a! Cưa gái, phang gái a! Nào là Mỹ nữ biểu tỷ Tiêu Du, Hoa hậu giảng đường Hàn Thi Vũ, Cực phẩm loli Tiểu Nhã, Mỹ phụ thành thục Triệu Nhã Chi, Hoa khôi cảnh sát Sở Tương Tương, Mỹ nữ lão sư Lâm Hiểu Di…

Nhận Ngay 1k Bạc

Chương 1724: Đấu giá hội

Chương 1723: Cấm hồn bình

Chương 1722: Bốn tộc liên minh

Chương 1721: Rời Đi Thiên Trì

Chương 1720: Chín Chữ Vàng

1 - Chương 1: Trêu chọc hoa hậu giảng đường

2 - Chương 2: Ba ba ca

3 - Chương 3: Chị họ xinh đẹp

4 - Chương 4: Báo thù

5 - Chương 5: Kết cục của việc đắc tội với

6 - Chương 6: Kích tình trong nhà bếp

7 - Chương 7: Có thù tất báo

8 - Chương 8: Sóng gió ở sân bóng rổ

9 - Chương 9: Một đám bỏ đi

10 - Chương 10: Sảng khoái

11 - Chương 11: Sự kiện bắn giết

12 - Chương 12: Ra tay cứu người

13 - Chương 13: Người đẹp Sở Tương Tương

14 - Chương 14: Lần đầu tiên của Sở Tương

15 - Chương 15: Báo ân

16 - Chương 16: Long Tổ

17 - Chương 17: Địch ý

18 - Chương 18: Sự hấp dẫn của thục nữ

19 - Chương 19: Cực phẩm tiểu la lỵ

20 - Chương 20: Trêu chọc Triệu Tiểu Nhã

21 - Chương 21: Tiêu hồn trên xe bus

22 - Chương 22: Giúp Tiểu Nhã chọn áo ngực

23 - Chương 23: Sát ý

24 - Chương 24: Tìm người chết

25 - Chương 25: Kế hoạch của Tần Thiên

26 - Chương 26: Biểu tỷ khiêu khích

27 - Chương 27: Quả phụ gõ cửa lúc nửa đêm

28 - Chương 28: Hàn Thi Vũ nổi giận

29 - Chương 29: Bí mật của Tần Thiên

30 - Chương 30: Mỹ nữ đạo sư trong văn phòng

Xem hết