Sống Cùng Biểu Tỷ là câu truyện đô thị kể về Tần Thiên vốn là một sinh viên bình thường, nhưng có một hôm hắn nhận được một hộp bưu phẩm, trong đó có một chiếc nhẫn. Nhờ chiếc nhẫn đó mà mỗi khi hắn thịt được mỹ nữ thì hắn sẽ nhận được năng lực đặc thù.


Nếu bạn là Tần Thiên bạn sẽ làm gì? Tất nhiên là xách thương ra trận thôi, liệp diễm a! Cưa gái, phang gái a! Nào là Mỹ nữ biểu tỷ Tiêu Du, Hoa hậu giảng đường Hàn Thi Vũ, Cực phẩm loli Tiểu Nhã, Mỹ phụ thành thục Triệu Nhã Chi, Hoa khôi cảnh sát Sở Tương Tương, Mỹ nữ lão sư Lâm Hiểu Di…

Nhận Ngay 500 Bạc

Chương 1724: Đấu giá hội

Chương 1723: Cấm hồn bình

Chương 1722: Bốn tộc liên minh

Chương 1721: Rời Đi Thiên Trì

Chương 1720: Chín Chữ Vàng

1 - Chương 1678: Nhẹ nhõm diệt sát

2 - Chương 1677: Chạy trốn

3 - Chương 1670: Đột phá

4 - Chương 1671: Ly khai Bách Hoa tông

5 - Chương 1672: Đêm không ngủ

6 - Chương 1673: Chúng nữ tề tụ

7 - Chương 1674 : Kiến tạo Tần gia

8 - Chương 1675: Gặp lại Thiên Trì thần nữ

9 - Chương 1676: Hung thú chi địa

10 - Chương 1635 thế kỷ cuộc chiến ( hạ )

11 - Chương 1636 bạch linh gặp chuyện không may

12 - Chương 1637 phượng ngâm cửu thiên

13 - Chương 1638 đi trước yêu tộc

14 - Chương 1639: Gặp ngăn trở

15 - Chương 1640: Chiến Hạt Thái Hậu

16 - Chương 1641: Yêu tộc hộ vệ đội

17 - Chương 1642: Hai đại cao thủ

18 - Chương 1643: Huyết Linh phân thân xuất mã

19 - Chương 1644: Không thấy

20 - Chương 1645: Huyết Linh Chiến Long vân

21 - Chương 1646: Long Vân chết

22 - Chương 1647: Ôm ta ngủ

23 - Chương 1648: Viễn Cổ Long Hùng

24 - Chương 1649: Tà ác Yêu Vương tung tích

25 - Chương 1650: Hai đầu đại yêu

26 - Chương 1057 lưu manh!

27 - Chương 1058 vẫn mị ảnh

28 - Chương 1059 họ Mộ Dung hiền gặp chuyện

29 - Chương 1060 báo thù

30 - Chương 1061 giết ngươi một không chừa mảnh

Xem hết