Đánh giá
Đã có 3 người đánh giá
Vì sao hắn sống lại?
Hắn ... không biết!
Vì sao hắn trờ lại quá khứ?
Hắn ... không biết!
Vậy hắn biết điều gì?
Phải sống và bảo vệ người thân của mình!
Vậy thì có khác gì người khác, cớ gì hắn được sống lại lần hai?
Cái này.... phải hỏi tác giả.
Tác giả: cái này ta biết, ta sẽ tiết lộ dần dần theo bước chân main
Main không não tàn, không yy quá, bớt hoàn hảo hoá.
( Truyện đầu tay, gạch đá nhẹ nhàng nhé mọi người, xin mọi người cho góp ý ạ, xin cho nhận xét mỗi cuói chương)
Mới nhất
3 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
101,899
Linh khí
45
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

  • tangtuvodich đề cử 4 Nguyệt Phiếu
    1 tháng trước
  • tangtuvodich đề cử 5 Nguyệt Phiếu
    1 tháng trước
snowwhite1807 Avatar

snowwhite1807

Level: 0
1
63
188

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

63 bình luận


tangtuvodich 45