Đánh giá
Đã có 33 người đánh giá
Tại một cái Thiền tông gần như đoạn tuyệt hiện đại thế giới, Tố Vấn thân là một tự trụ trì, phát triển chùa chiền, bồi dưỡng võ tăng, xây dựng Võ giáo, siêu độ, Trảo Quỷ, làm ruộng. Lan truyền Phật pháp, phổ độ chúng sinh, cuối cùng thành là quốc sư cố sự.

Thí chủ ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, không bằng vào môn hạ ta, buông xuống phiền não, ngộ được siêu thoát.

---------------------
................................................................................................................................
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử

vote
34
Nguyệt phiếu
390
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
5
39609
20725

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

24 bình luận


dragonlord0709 120
SơnThượngTríchTâyHồngThị 50
zhoangquy90 40
tiepbn7 20