Tại một cái Thiền tông gần như đoạn tuyệt hiện đại thế giới, Tố Vấn thân là một tự trụ trì, phát triển chùa chiền, bồi dưỡng võ tăng, xây dựng Võ giáo, siêu độ, Trảo Quỷ, làm ruộng. Lan truyền Phật pháp, phổ độ chúng sinh, cuối cùng thành là quốc sư cố sự.

Thí chủ ta nhìn ngươi xương cốt thanh kỳ, không bằng vào môn hạ ta, buông xuống phiền não, ngộ được siêu thoát.

---------------------
................................................................................................................................
mấy bạn có tặng nguyệt phiếu thì ném vào truyện này né:
http://truyencv.com/trong-sinh-chi-nghich-chien-tay-du/

Trích Đoạn


Chương 447: Phát tác

Chương 446: Đến

Chương 545: Ma Quật

Chương 544: Tuệ An cùng Tuệ Định

Chương 543: Bị bắt

1 - Chương 01: đánh không chết ngươi theo họ

2 - Chương 02: Công đức cùng hương hỏa

3 - Chương 03: Phóng sinh

4 - Chương 04: Có quỷ

5 - Chương 05: Đồng hành là oan gia

6 - Chương 06: Hoàng Y Giai

7 - Chương 07: Lại gặp Hà Bách Xuyên

8 - Chương 08: Phóng sinh cùng công đức

9 - Chương 09: Trăm năm nhân duyên một khi tận

10 - Chương 10: Rốt cục có tiền

11 - Chương 11: Mua sắm

12 - Chương 12: Trả thù

13 - Chương 13: Hãm hại

14 - Chương 14: Ảo giác

15 - Chương 15: Đặc công đội trưởng

16 - Chương 16: Cao tăng

17 - Chương 17: Tục gia đệ tử

18 - Chương 18: Gia trì

19 - Chương 19: Áo đen Tể tướng Đạo Diễn

20 - Chương 20: Người giả bị đụng

21 - Chương 21: Lĩnh nhân

22 - Chương 22: Cái thứ ba tục gia đệ tử

23 - Chương 23: Vận khí

24 - Chương 24: Tàng Kinh Các xây thành

25 - Chương 25: Bị sét đánh chết?

26 - Chương 26: Xuất mã

27 - Chương 27: Vu cổ

28 - Chương 28: Sát na hoa nở

29 - Chương 29: Thái độ chuyển biến

30 - Chương 30: Thế tử

Xem hết