Thông thương vạn giới, khiến tất cả mọi người đều làm công cho ta. Chu Dương bất ngờ thu được vạn giới cửa hàng hệ thống, giao dịch ngàn vạn vị diện. " Ta từng tổ chức một lần đấu giá nhỏ, hoàng đế có tới hơn trăm người, nghe nói có hai người hoàng đế gọi là Lý Thế Dân." " Tà từng khiến tất cả người ở thế giới Thần Điêu Hiệp Lữ, giúp ta nuôi dưỡng Bồ Khúc Tư Xà, phát động tất cả người ở thế giới OnePice, ra biến giúp ta tìm trái ác quỷ." " Ta từng thông báo tuyển dụng nhân viên: - Điêu Thuyền, Tây Thi chỉ có làm nhân viên thực tập. - Hằng Nga, Đát Kỷ miễn cưỡng mới hợp cách." ............... Đây là câu chuyện Chu Dương thu được vạn giới cửa hàng hệ thống, trở thành chủ tiệm mạnh nhất trong lịch sử.

Cầu vote tốt. Vote 10* và thank .

Cầu Vote 9-10 . hãy giúp đỡ cvter vì khi bạn vote thì cvter mới có lương. hãy vì cvter hãy vì truyện bạn đọc mà vote .cám ơn mọi người


Bạn nào đọc truyện hk hợp thì xin lui ra nhẹ nhàng đừng coa để tay nhanh hơn nảo phán xét này nọ. Hoặc là chửi cvter hay troll vote . Bọn cvter bọn mình làm cực khổ lắm. 1c truyện có 150đ chưa tới nên mọi người coi như lòng tốt đừng có hại cvter. Thank

Trích Đoạn


Chương 762: Sở Dương + Hàn Lập?

Chương 761: Sở Dương

Chương 760: Thổ hào lại hiện ra

Chương 759: Ngươi là ai Cháu Ngoại?

Chương 758: Ta là Ngọc Đế Cháu Ngoại!

1 - Chương 1: Vạn giới của hàng hệ thống

2 - Chương 2: Songoku và Nhạc Bất Quần

3 - Chương 3: Mua sắm

4 - Chương 4: Quách Tĩnh

5 - Chương 5: Quách Tĩnh

6 - Chương 6: Dọn sạch tàng kinh các

7 - Chương 7: Thu hoạch khổng lồ

8 - Chương 8: Hỏa Công Đầu Đá xui xẻo

9 - Chương 9: Đồng

10 - Chương 10: Chân đá Đổng Trác

11 - Chương 11: Bình định Tây Lương quân

12 - Chương 12: Mua nhà

13 - Chương 13: Nhị tinh chủ tiệm

14 - Chương 14: Chuẩn bị

15 - Chương 15: Phá của

16 - Chương 16: Phiêu Kỵ Doanh

17 - Chương 17: Cửa hàng vui vẻ

18 - Chương 18: Mời Tào đại nhân đọc một bài

19 - Chương 19: Yến hội

20 - Chương 20: Trương Vô Kỵ và Thương Viên

21 - Chương 21: Đấu giá hội tuyên truyền

22 - Chương 22: Triệu tập

23 - Chương 23: Người đắc tội người

24 - Chương 24: Phía sau Thiếu Lâm Tự đừng có

25 - Chương 25: Ngươi đã chết! Ngươi không biết

26 - Chương 26: Ngao Bái ngươi lại đắc tội người

27 - Chương 27: Thông báo rút thưởng

28 - Chương 28: Quách Tĩnh ta giới thiệu người

29 - Chương 29: Để hắn nằm đi ra

30 - Chương 30: Thuốc trường sinh bất lão

Xem hết