Ta Bán Bùa Vài Năm Tại Thái Lan

DS Chương Đề cử

Điểm: 8.2/ 10 - 9 phiếu
Quỷ thứ này, có người tin, cũng có người không tin. Qua Thailand trước đó ta căn bản không tin, có thể về sau ta lại đem quỷ xem như thương phẩm ra bán. Nhớ kỹ: Cùng quỷ liên hệ, đừng nghĩ chiếm tiện nghi!

P/S Thời đại của Linh Dị đã tới, cvt kỹ up đều, đã full, đảm bảo k drop.
Tháng 4 sẽ đăng!

Trích Đoạn

Chương 30: Hắc nhãn sư phụ

Chương 29: Biết hàng mà chết

Chương 28: Lập tức tới Hàng Đầu Sư

Chương 27: Ngũ Độc dầu

Chương 26: Ngược lại mặt người

1 - Chương 1: Sợ quỷ cùng bán quỷ

2 - Chương 2: Cổ Mạn hài nhi?

3 - Chương 3: Có máu

4 - Chương 4: Bùa Lái Buôn Phương Cương

5 - Chương 5: Thi dầu

6 - Chương 6: Tiểu thai quỷ

7 - Chương 7: Siêu độ

8 - Chương 8: Cùng chồng trước hợp lại

9 - Chương 9: Bá đạo

10 - Chương 10: Phát rồ chồng trước

11 - Chương 11: Nữ thần muốn XXX ta

12 - Chương 12: Nhặt lại cái mạng

13 - Chương 13: Quái dị Cổ Mạn hài nhi

14 - Chương 14: Được thưởng điên

15 - Chương 15: Dị thường

16 - Chương 16: Quỷ nhập vào người

17 - Chương 17: Siêu độ ba thi

18 - Chương 18: Hắc y Azan

19 - Chương 19: Huyết âm bài

20 - Chương 20: Tự bế

21 - Chương 21: Tự chuốc lấy phiền phức căn

22 - Chương 22: Ngũ Tuyến nữ ngôi sao điện ảnh

23 - Chương 23: Cùng đạo diễn cảm xúc mạnh

24 - Chương 24: Quỷ phụ thân

25 - Chương 25: Lẻn vào

26 - Chương 26: Ngược lại mặt người

27 - Chương 27: Ngũ Độc dầu

28 - Chương 28: Lập tức tới Hàng Đầu Sư

29 - Chương 29: Biết hàng mà chết

30 - Chương 30: Hắc nhãn sư phụ