Mang theo Thế Giới Thụ xuyên việt Cự Thiên Thế Giới trang hạ, yên ổn lấy cuộc đời mình, yên lặng lớn mạnh , chờ đợi lấy phong khởi vân động, lại có một ngày lần nữa xuyên việt không tầm thường nhân sinh càng thêm không tầm thường quật khởi.

Chú thích: Cự Thiên Thế Giới trọng lực là địa cầu gấp mười lần, mà Cự Thiên Thế Giới Phổ Thông Nhân Tộc chỉ có thể nâng lên tự thân ngang nhau Thể Trọng lực lượng, nếu như đi vào địa cầu cũng có thể giơ lên cự thạch ngàn cân do đó ghi chú rõ, cũng không phải là thân thể bản chất biến hóa, mà là tại tiểu thế giới áp chế nhỏ đi, bày ra uy năng hơi có biến hóa.

Cầu vote 10 cuối mỗi chương.

- Truyện bắt đầu thu phí từ chương: 221

- Giá mỗi chương thu phí: 20 đậu

- Các chương thu phí sẽ cho đọc miễn phí sau 10 ngày kể từ ngày đăng chương đó.

Trích Đoạn


Chương 233: Ấu Thể Song Sinh Thiền

Chương 232: Thế Giới Thụ mảnh vụn

Chương 231: Thần bí tàn khối

Chương 230: Bắt đầu

Chương 229: 5 vạn Pháp Nguyên Đan

1 - Chương mở đầu tiểu thuyết: Ta có một

2 - Chương 2: Huyền Vũ bộ lạc

3 - Chương 3: Vũ Thánh quyền pháp

4 - Chương 4: Thế Giới Thụ Hạ

5 - Chương 5: Kỳ hoa tên

6 - Chương 6: Bộ lạc học đường

7 - Chương 7: Hài tử cùng con kiến

8 - Chương 8: Nạn sâu bệnh tai họa

9 - Chương 9: Lần nữa xuyên việt

10 - Chương 10: Gặp rủi ro công tử

11 - Chương 11: Sơn cốc tập sát

12 - Chương 12: Thiên nhân phong thái

13 - Chương 13: Trần Quốc quốc đô

14 - Chương 14: Vương vị tranh đoạt

15 - Chương 15: Kế Vị cùng Tân Quân

16 - Chương 16: Mỹ nhân hầu tắm

17 - Chương 17: Mang theo mỹ nhân bên trên thanh

18 - Chương 18: Ngươi là ai

19 - Chương 19: Chiến sự khởi

20 - Chương 20: Đối sách

21 - Chương 21: Trần Việt liên quân

22 - Chương 22: Tiễn nhiếp 3 quân

23 - Chương 23: Chu Du Liệt Quốc

24 - Chương 24: Người tù binh số 0

25 - Chương 25: Đánh mặt

26 - Chương 26: Danh dương thiên hạ

27 - Chương 27: Võ Đạo Truyền Thừa

28 - Chương 28: Phi Thăng

29 - Chương 29: Quyền hành cùng trở về bộ lạc

30 - Chương 30: Quyền trấn Tiểu Thí Hài Nhi

Xem hết