Ta Có Thể Biến Thành Cá

DS Chương Đề cử

Điểm: 9.6/ 10 - 55 phiếu
Sở Tiên phát hiện mình có thể biến thành một con cá, cắn nuốt so với chính mình loại nhỏ cá có thể không ngừng tiến hóa thăng cấp, có thể thống trị loài cá, có thể cải tạo loài cá!

Như vậy trong hiện thực, hắn được cá kiểng bán đến thế giới các nơi, hắn được ngư trường có thể so với mỏ vàng, hắn. . . . .

Mà ở đại dương vô tận bên trong, bên cạnh của hắn đi theo bên người Cá Mập, Kình Ngư, Khổng Lồ Bạch Tuộc. . . Vô số tiểu đệ, đến mức nhấc lên sóng gió động trời!

. . . .

Trích Đoạn

    AzHuayra đề cử Nguyệt Phiếu cho truyện 6 ngày trước


Chương 366: Thanh niên thần bí

Chương 365: Lấy thêm ra thực lực

Chương 364: Lấy trước thành ý đi

Chương 363: Xuất ra thành ý cũng hoặc là

Chương 362: Cửa hàng bị nện

1 - Chương 1: Ta có thể biến thành cá

2 - Chương 2: Ăn cá tiến hóa

3 - Chương 3: Thiên phẩm cá

4 - Chương 4: Đắt đỏ cá kiểng

5 - Chương 5: Tiến hóa con đường

6 - Chương 6: Cá vàng cải tạo

7 - Chương 7: Kiếm tiền dùng tiền

8 - Chương 8: Mạng lưới chủ bá

9 - Chương 9: Đổ thần?

10 - Chương 10: Mạng lưới tuyên truyền

11 - Chương 11: Xem nhiều lần

12 - Chương 12: Đệ 1 cái khách hàng

13 - Chương 13: Đệ 1 bút sinh ý

14 - Chương 14: Tuyên truyền

15 - Chương 15: Cửa hàng Tiểu Hỏa

16 - Chương 16: Trợn mắt há hốc mồm giá cả

17 - Chương 17: Hỏa bạo nhân khí

18 - Chương 18: Khách hàng lớn

19 - Chương 19: Chuẩn bị

20 - Chương 20: Sư nữ vương cùng Tây Thi

21 - Chương 21: Vô lại xe thể thao thanh niên

22 - Chương 22: Nện!

23 - Chương 23: Lão đồng học?

24 - Chương 24: Kim Đại Ca hảo!

25 - Chương 25: 400 vạn

26 - Chương 26: Món ăn dân dã

27 - Chương 27: Nghịch tập

28 - Chương 28: Khai trương

29 - Chương 29: Thân thể cường hóa

30 - Chương 30: Mua sắm ngư trường

Xem hết