Đánh giá
Đã có 2 người đánh giá
Bắt đầu 5 cái nông dân, một cây búa, cái khác toàn dựa vào cướp!

Mà lại xem Lâm Dật Phong dựa vào Đế Quốc văn minh hệ thống, như thế nào một bước một cái dấu chân đánh ra một cái Đế Quốc.
Mới nhất
3 ngày trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
66,184
Linh khí
20
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

zzZQ.HuyZzz Avatar

zzZQ.HuyZzz

Level: 3
Converter Trung Cấp
64
39079
109744

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

12 bình luận


kinglove 10
phamvanlong0 5
huynhsythinh16022005 5