Ta Fan Hâm Mộ Thị Quỷ Thần Poster
Đánh giá
Đã có 13 người đánh giá
Người khác viết sách kiếm tiền, ngừng có chương mới bị chửi, nhưng ta viết sách không chỉ có không kiếm tiền, ngừng có chương mới còn muốn mệnh.

Không, vừa dừng đăng chương bị Diêm Vương trảo vào Diêm La điện, công bố không thêm chương liền muốn giết ta.

Thậm chí còn có một chỉ Hầu Tử tự xưng là Đấu Chiến Thắng Phật, nói ta không thêm chương sẽ bị phóng tới Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong luyện.

Những thứ này khó khăn phục vụ độc giả, ta chỉ là muốn lời ít tiền mà thôi, còn a...
Mới nhất
2 ngày trước

Đề cử

vote
4
Nguyệt phiếu
1.228
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
39
27779
1534

Vinh danh bảng

loading


bull.riomoon@ 950
combat1993 170
pethungpro 68
vietteld 20
midouban 20