Người khác viết sách kiếm tiền, ngừng có chương mới bị chửi, nhưng ta viết sách không chỉ có không kiếm tiền, ngừng có chương mới còn muốn mệnh.

Không, vừa dừng đăng chương bị Diêm Vương trảo vào Diêm La điện, công bố không thêm chương liền muốn giết ta.

Thậm chí còn có một chỉ Hầu Tử tự xưng là Đấu Chiến Thắng Phật, nói ta không thêm chương sẽ bị phóng tới Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong luyện.

Những thứ này khó khăn phục vụ độc giả, ta chỉ là muốn lời ít tiền mà thôi, còn a...

Đề cử Toái Mạch

vote
6,230
Linh khí
1,164
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Soái Ca
56
47035
16059

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


SơnThượngTríchTâyHồngThị 155
pethungpro 34
midouban 10
vietteld 5