Người khác viết sách kiếm tiền, ngừng có chương mới bị chửi, nhưng ta viết sách không chỉ có không kiếm tiền, ngừng có chương mới còn muốn mệnh.

Không, vừa dừng đăng chương bị Diêm Vương trảo vào Diêm La điện, công bố không thêm chương liền muốn giết ta.

Thậm chí còn có một chỉ Hầu Tử tự xưng là Đấu Chiến Thắng Phật, nói ta không thêm chương sẽ bị phóng tới Thái Thượng Lão Quân Bát Quái Lô bên trong luyện.

Những thứ này khó khăn phục vụ độc giả, ta chỉ là muốn lời ít tiền mà thôi, còn a...

Đề cử Toái Mạch

vote
6,320
Linh khí
1,288
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Soái Ca
52
44953
167

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


SơnThượngTríchTâyHồngThị 170
pethungpro 68
midouban 40
vietteld 20