Dắt cực mạnh nhân tộc hệ thống, không biết tên linh hồn phủ xuống dữ tứ hoàng đứng đầu thế giới cực mạnh nam nhân chi tàn khu, râu trắng sống lại!

Này mất đi chắc chắn lần thứ hai chính mình, này phản loạn chắc chắn chém tận giết tuyệt, này đối địch nhất định vi như ở trước mắt ai.

Nhượng thế giới ghi khắc, thời đại này như cũ tên là râu trắng ! ! !

Tử vong? ! Sao có thể năng, dù sao, lão tử thế nhưng râu trắng a! ! !

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
190,750
Linh khí
681
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Cùng tác giả

40
15086
458105

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

132 bình luận


Rinegan 145
๖ۣۜTuyệt ๖ۣۜVô 85
naga123 55
Duongvipro 50
LuciferNDC 50
oaoa 35
benchanel 25
nguoiyeucuoi9199 30
diamond 25
votieuloc 25
cangna23 25
Tuanbotruong 25
k225588 20
tan001tan 10
bkahades 5
unknow616 5
gaconnghyet321 5
kingfoking011 1