Đánh giá
Đã có 27 người đánh giá
Tô Trần, trên người mang Thanh Thạch Lệ phàm trần thiếu niên, trong lúc vô tình mở ra chính mình Linh Đài, phát hiện vô biên trong thức hải có một tòa Phương Thốn Linh Sơn, thế ngoại đào nguyên tiên linh chi địa.

Linh tuyền có thể tưới nhuần một mẫu lúa tiên, Linh mạch có thể mở một tòa Ích động, sinh ra mấy cái Tiên linh, Linh thảo Tiên hoa mười dặm như tiên cảnh.

Duyệt văn tập đoàn đại thần tác gia, tiêu biểu tác phẩm: Tử Phủ Tiên Duyên, Võng Du Tam Quốc Chi Thành Thị Công Lược, Tiên Phủ Chi Duyên, Tiên Thành Chi Vương, Thần Vũ Giác Tỉnh

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
482,720
Linh khí
1,260
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Kjpyboy đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  13 giờ trước
 • luan1122333 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 ngày trước
 • NamKiBa đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tuần trước
 • [email protected] đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • eddy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • vuducdung1996 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • vuducdung1996 đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • chichivip199 đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • chichivip199 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tuần trước
 • eddy đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • leminhdao đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  4 tuần trước
 • eddy đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 3 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • ta2606 đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • Nguyenquocanh đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • [email protected] đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • ta2606 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • congbang2906 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • congbang2906 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • congbang2906 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • amthanhanhsang đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • eddy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • eddy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • eddy đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • [email protected] đề cử 10 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • dadat đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • congbang2906 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • eddy đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  2 tháng trước
 • amthanhanhsang đề cử 5 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
90
29991
1536

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

121 bình luận


eddy 200
amthanhanhsang 140
ta2606 120
congbang2906 80
chichivip199 80
vuducdung1996 60
Nguyenquocanh 40
luan1122333 40
Kjpyboy 40
dadat 20
leminhdao 20
NamKiBa 20