Đánh giá
Đã có 18 người đánh giá

Ta là Umbrella Đại BOSS giới thiệu vắn tắt: Cuối thế kỷ 21 kỳ, virus tiết lộ, bạo phát Sinh Hóa Nguy Cơ - Resident Evil, toàn bộ thế giới trật tự nhảy loạn, hướng đi hủy diệt!

Lý Dục đến thần bí kết tinh trợ giúp, trọng sinh Sinh Hóa Nguy Cơ - Resident Evil bạo phát trước vài chục năm, một năm kia, phụ mẫu vừa mới bị gặp ngoài ý muốn mà chết, lưu lại Mắc nợ ngàn vạn công ty, Lý Dục cũng đứng trước lao ngục tai ương!

Tại trong lúc vô tình, Lý Dục phát hiện tự gia công ty cùng nhóm lửa Mạt Thế tên xấu chiêu lấy Umbrella công ty có thiên ti vạn lũ liên hệ!

Lại nhìn Lý Dục như thế nào mượn nhờ kết tinh chi lực, thay đổi Mắc nợ nguy cơ, từ chế tạo dược vật bắt đầu, truyền tin, sinh vật, chữa bệnh, công nghiệp, công nghiệp quân sự, từ một phương lũng đoạn, lại đến lũng đoạn thế giới, sáng tạo khoa học kỹ thuật Đế Quốc, thành là chân chính khoa học kỹ thuật đại BOOS! Umbrella vi danh! !

Mới nhất
10 giờ trước

Đề cử

vote
21
Nguyệt phiếu
420
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • HuyenLinh đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • hayatesorairo đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • huynhtrieuvy2009@ đề cử 16 Nguyệt Phiếu
  3 tuần trước
 • Gr4s đề cử 2 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
 • chupanhpk đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  1 tháng trước
zickky09 Avatar

zickky09

Level: 3
32
21975
14150

Vinh danh bảng

loading


huynhtrieuvy2009@ 320
Gr4s 40
chupanhpk 20
hayatesorairo 20
HuyenLinh 20