Một người ném lăn tận thế, cứ như vậy.

Phật tính thay mới, viết chơi.

Không cần truy đến cùng.

Bình tĩnh

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
114,727
Linh khí
25
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Hoàng Châu Avatar

Hoàng Châu

Level: 5
Converter Đỉnh Cấp
110
79312
6029

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

27 bình luận


czhz123456789 15