Giới thiệu vắn tắt: Nha, đây chính là giảng thuật nào đó người tới thế giới người tí hon về sau, phát hiện mình có thể một quyền trấn sơn hà, một cước đá ngàn quân, một người địch vạn quốc sau tại hiện thực cùng thế giới người tí hon đều hoành hành Vô Kỵ cố sự.

Tổng kết: Đây chính là cái bạn gái nơi đó có thế giới người tí hon chơi vui cố sự.
Mới nhất
1 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
126,320
Linh khí
242
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

49 bình luận


Bttloventt 170
nguoixem 25
tertium 25
vipcs116 5
ctsvna 6
allmemmo 5