Nữ thần tất cả đều là ta!

Xưng bá toàn cầu lính đánh thuê hoàng đế Bối Long, trở về đô thị lại lâm vào phấn hồng Tu La Tràng. Từng cái khác biệt tuổi tác, thân phận, địa vị mỹ nữ phát rồ đối với hắn bao vây chặn đánh dây dưa đến cùng, thân kinh bách chiến vẫn ngọc khiết băng thanh Hắn có thể hay không từ Thập Diện chôn phụ bên trong giết ra một đầu thuần khiết huyết lộ?

P/s:
Lịch ra: hên xui.
Tình trạng: Full
Thể loại: đô thị
Cốt truyện:đô thị bụi cỏ , à nhầm bụi hoa..

P/s:

Nếu thấy được xin vote “Tốt”

Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Trích Đoạn


Chương 419: Phượng Hoàng Niết Bàn 【 Đại

Chương 418: Hồng Nhan Bạch Cốt

Chương 417: Diệt Thế Huyết Hải

Chương 416: La Sát

Chương 415: Thanh Quan khó gãy việc nhà

1 - Chương 1: Giả trang cái gì chính nghĩa thiên

2 - Chương 2: Nữ nhân trực giác

3 - Chương 3: Ta cam đoan có thể trốn xa hơn trốn

4 - Chương 4: Lão nương làm sao gặp gỡ như thế

5 - Chương 5: Nam nhân không thể nói không được!

6 - Chương 6: Đi cửa sau?

7 - Chương 7: Ta thật sự là bị coi thường a...

8 - Chương 8: Có phải hay không xem thường Long

9 - Chương 9: Bì giám đốc, xin tự trọng!

10 - Chương 10: Quả nhiên là cao thủ tại dân

11 - Chương 11: đùa cô dâu đúng không?

12 - Chương 12: Có thể hay không chút nghiêm túc

13 - Chương 13: Mỹ nữ ngươi quá không phúc hậu

14 - Chương 14: Mời Long ca nhận lấy chúng ta đầu

15 - Chương 15: Che mặt là được!

16 - Chương 16: Ngoài miệng nói không cần, thân

17 - Chương 17: Hữu nghị thuyền nhỏ nói trở

18 - Chương 18: Tiểu tử ngươi tán gái thật đúng

19 - Chương 19: Quá nhiều lần thứ nhất

20 - Chương 20: Ngươi còn có thể càng không biết

21 - Chương 21: Xem ra hiểu lầm rất sâu a

22 - Chương 22: Phún huyết cũng đáng

23 - Chương 23: Vô sỉ đều chính khí lẫm nhiên

24 - Chương 24: Căn bản cầm giữ không được

25 - Chương 25: Tối nay thật sự là trướng tư

26 - Chương 26: ăn miếng trả miếng lấy máu trả

27 - Chương 27: Áo trắng ma nữ

28 - Chương 28: Hắc Hổ Đào Tâm

29 - Chương 29: Người tại giang hồ, thân bất

30 - Chương 30: Tử thần mỉm cười

Xem hết