Nữ thần tất cả đều là ta!

Xưng bá toàn cầu lính đánh thuê hoàng đế Bối Long, trở về đô thị lại lâm vào phấn hồng Tu La Tràng. Từng cái khác biệt tuổi tác, thân phận, địa vị mỹ nữ phát rồ đối với hắn bao vây chặn đánh dây dưa đến cùng, thân kinh bách chiến vẫn ngọc khiết băng thanh Hắn có thể hay không từ Thập Diện chôn phụ bên trong giết ra một đầu thuần khiết huyết lộ?

P/s:
Lịch ra: hên xui.
Tình trạng: Full
Thể loại: đô thị
Cốt truyện:đô thị bụi cỏ , à nhầm bụi hoa..

P/s:

Nếu thấy được xin vote “Tốt”

Còn thấy không hay xin lịch sự đóng tab và sang truyện khác hay hơn

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
6
Điểm ái mộ
143
73681
91205

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận


√ôđịcんイんậイイịcんᄊịcん 5