Đánh giá
Đã có 56 người đánh giá
--Một trong những tác phẩm hay nhất của Võng Du nói chung và Ốc sên nói riêng. --Top qidian--Bạn đọc tổng điểm kích--Trò chơi-Hư nghĩ võng du--12.333.098 Lượt-- --Nhân vật chính trong truyện là Tiêu Ngự, vốn là một tên tiểu thâu (móc túi) muốn hoàn lương, trong một dịp tình cờ có được tham gia bản Beta một game online mới phát hành nên đã chọn con đường trở thành game thủ chuyên nghiệp. Chức nghiệp trong game cũng là đạo tặc. Truyện phần lớn mô tả hoạt động của Tiêu Ngự trong game như giết quái luyện cấp, PK, làm nhiệm vụ v..v..

Đề cử Toái Mạch

vote
20
Linh khí
10
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Trung Cấp
36
13011
11

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

7 bình luận


Yêu.Nguyệt 5