Danh sách truyện mới nhất của tác giả tại truyencv.com

Chương 50

10 giờ trước

Chương 4

1 ngày trước

5 ngày trước

Chương 80

3 giờ trước

3 ngày trước

1 tuần trước

2 tuần trước

3 tuần trước

Chương 36

12 giờ trước

Chương 3

3 tuần trước

Chương 9

3 tuần trước

3 tuần trước

Chương 1

1 tháng trước

Chương 1

1 tháng trước

Chương 3

1 tháng trước

Chương 179

1 tháng trước

1 tháng trước

Chương 3

1 tháng trước

Chương 4

2 tháng trước

Hoàn thành

1 tháng trước