Danh sách truyện mới nhất của tác giả tại truyencv.com

21 giờ trước

Chương 3

21 giờ trước

Chương 1

2 tuần trước

Chương 1

3 tuần trước

Chương 3

2 tuần trước

Chương 179

1 ngày trước

1 tháng trước

Chương 3

4 tuần trước

Chương 4

1 tháng trước

Hoàn thành

2 tuần trước

Chương 1

1 tháng trước

1 tháng trước

Chương 1

1 tháng trước

Chương 1

2 tháng trước

Chương 97

2 tháng trước

Chương 400

1 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

2 tháng trước

Chương 7

2 tháng trước