Danh sách truyện mới nhất của tác giả tại truyencv.com

Chương 15

5 giờ trước

1 ngày trước

Chương 12

3 ngày trước

Chương 230

2 ngày trước

Chương 16

11 giờ trước

Chương 6

1 tuần trước

Chương 10

1 tuần trước

3 tuần trước

Chương 9

2 tuần trước

1 tháng trước

Chương 320

1 tuần trước

1 tháng trước

Chương 80

1 tháng trước

1 tháng trước

Tạm dừng

1 tháng trước

1 tháng trước

Chương 67

1 ngày trước

Chương 3

1 tháng trước

Chương 9

1 tháng trước

2 tháng trước