Chương 144: Xuân khuê khó nhịn tịch mịch

Truyện đã bị xóa do vi phạm nội quy

 

Thông linh hộp kiếm, bảo tháp trấn thiên, một ấn xé trời,vá lại trời xanh vĩnh sinh trường tồn Thông Thiên Kiếm Hạp

2 bình luận