Đánh giá
Đã có 32 người đánh giá
một thanh niên vô tình được tái sinh trở thành Broly, và những câu chuyện xung quanh hắn..... thế thôi đọc đi sẽ biết
Mới nhất
4 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
36,290
Linh khí
95
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

 • Baohyt9198 đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  3 tháng trước
 • Baohyt9198 đề cử 7 Nguyệt Phiếu
  4 tháng trước
 • Baohyt9198 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • naruto1993123 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • ZzIcanflyzZ đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • Baohyt9198 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước
 • Baohyt9198 đề cử 1 Nguyệt Phiếu
  7 tháng trước

Cùng tác giả

2
73
1095

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

32 bình luận


Baohyt9198 85
ZzIcanflyzZ 5
naruto1993123 5