Tổ hợp gồm một tên kiếm sĩ mắc chứng sợ độ cao và bệnh sạch sẽ, một ngữ tỷ cao thủ quyền thuật khuynh quốc khuynh thành, một tên tâm thần lộ si bất nam bất nữ. Ba người tạo nên một tổ hợp gọi là Tam Quái.

Trích Đoạn