Vượt qua thành Lưu Thiện, ngay từ đầu liền đến một trận kinh tâm động phách hành trình, bị Triệu Vân mang theo tại Trường Phản Pha đến cái Thất Tiến Thất Xuất.

Kiếp này ta vì Lưu A Đấu, còn muốn hay không người đỡ .

Lưu Thiện chậm rãi phát hiện hắn đi vẫn là thẳng vững vàng , có vẻ như hắn tiện nghi lão tử Lưu Bị, nhị thúc Quan Vũ, tam thúc Trương Phi những cái này mới là cần người đỡ.

Kết quả là tuổi nhỏ Lưu Thiện liền gánh vác trách nhiệm, vịn vịn, liền dần dần vì đại hán đỡ ra một đầu tiền đồ tươi sáng, Tam Quốc Tranh Bá, Thục Hán vì hùng!


TOP quân sự lịch sử Trung Quốc , Qidian

Tác giả uy tín vừa end bộ Tam Quốc chi Siêu Cấp Triệu Hoán

1/5 xuất phẩm

Lạc Tử xuất phẩm , tất nhiên siêu phẩm
Mới nhất
8 giờ trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
525,481
Linh khí
255
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Converter Cao Cấp
84
66217
1366

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

73 bình luận


Dong Wei Ming 90
Senbonsakura 50
VanThienHatrang 40
Steven_Apple 25
Phamdokhaixo52 15
luce 5
Ishida Shiro 5
Thiencnnb 5