Đánh giá
Đã có 115 người đánh giá

Sống lại đến tam quốc, thành vậy có tên kiêu hùng Tào Tháo, hắn còn có thể để những kia tiếc nuối phát sinh sao?

Đương nhiên là không thể!

Quách Gia ốm chết giường? Vậy ai ai ai, Hoa Đà tới đây cho ta!

Xích Bích hỏa thiêu liền thuyền? Cho ăn, cái kia ai, đem thuyền cho cô giải rồi!

Tuân Úc ốm chết Thọ Xuân? Này này, ngươi lẽ nào không thấy trẫm thừa tướng người tuyển chọn tả chính là tên Tuân Úc sao? !

Cùng ngày dưới nhất thống sau khi, Tào Tháo rút kiếm viễn vọng: "Chúng ta hành trình là Tinh Thần Đại hải!"

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
5,900
Linh khí
0
Điểm ái mộ

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận