Đánh giá
Đã có 7 người đánh giá
Thời gian là Xích Bích chi Chiến trước giờ, ta vượt qua thành một tên chính quy Hán Thất Tông Thân, chiêu mộ Lưu Bị văn thần võ tướng, nhân dân bách tính, chiếm lấy Kinh Châu. Ta mục tiêu là dưới trướng Mưu Thần như Vũ, mãnh tướng như mây, thiết kỵ ngàn quần, Giáp Binh trăm vạn, làm hoàng đế.

Lạc Tử xuất phẩm

519c full
Mới nhất
3 tuần trước

Đề cử Toái Mạch

vote
46,690
Linh khí
0
Điểm ái mộ
Đệ Nhất Thánh Sư
74
53834
6560

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

16 bình luận