Đánh giá
Đã có 67 người đánh giá

Ta buổi tối ngủ chính là long sàn, ôm chính là Hà Hoàng Hậu, cũng không phải Hán Linh Đế lưu Hồng.

Ta ban ngày điều binh khiển tướng, đại tướng là Lữ Bố, Vương Duẫn phái Điêu Thuyền đối với ta dùng kế liên hoàn, rồi lại không phải Đổng Trác.

Muốn hỏi ta là ai?

Ta kỳ thực là xuyên qua đến hán chưa thành hàn môn tử đệ người hiện đại.

Tam quốc thời loạn lạc, hà tất xuất từ danh môn, bốn đời tam công, bất quá mây khói! Đời đời môn phiệt, bất quá chuyện vặt! Ta hiểu chút tam quốc, liền có thể đánh cắp quốc vận, làm hoàng đế.

Mới nhất
2 năm trước

Đề cử Toái Mạch

vote
0
Linh khí
0
Điểm ái mộ
May Mắn Hơn Người
382
56848
181351

Top tu vi

Xem hết >>

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

1 bình luận