Tam Quốc Chi Ưu Hóa Hệ Thống

- Vui lòng xác nhận bạn không phải người máy. Lưu ý xác nhận xong chờ vài giây để hệ thống kiểm tra rồi mới ấn Tiếp Tục (chờ đến lúc có dấu tích màu xanh lá cây).

- Nếu bị bắt xác nhận liên tục thì kiểm tra có đang dùng các tool fake ip như vpn, proxy, hotspot shield ... không, nếu có thì tắt các tool này đi. Hoặc đăng nhập sẽ không còn bị xác nhận nữa

Loading...

20 bình luận


 • 98%

  truyện thấy nội dung tình tiết đọc được ,mình thấy truyện ban đầu nhân vật chính có vẻ ngu mà không bit tí ji cũng hợp lí về sau main cũng phát triển có điều main tự tin quá mức dẫn đến việc phản ,có hệ thống quản lí mà còn bị phản nữa thì tình tiết này bất hợp lí ,về đoạn kết thì mình cảm thấy bị hụt thiếu cái ji đó không dk mĩ mãn cho lắm ,có lẽ tác giả nên thêm đoạn sau

  hungkhon · Luyện Khí Tầng 22 tháng trước · Trả lời


 • 100%

  Đọc càng nhiều càng xàm, main như bò, ko hiểu Sao xây dựng main như thế.

  [email protected] · Phàm Nhân3 tháng trước · Trả lời


 • 4%

  main giống trẻ trâu sao ấy hấp tấp chả chịu suy nghĩ

  daicawin83 · Kim Đan Tầng 63 tháng trước · Trả lời


 • 47%

  Xem giải trí

  nhoxkiz · Nguyên Anh Tầng 24 tháng trước · Trả lời


 • 96%

  Mời bạn đọc tham khảo các truyện khác do mình conver với nhiều thể loại.
  Chi tiết ra mặt chính của truyện, góc phải chọn các truyện khác.

  Giấy Trắng · Trúc Cơ Tầng 14 tháng trước · Trả lời


 • 96%

  Trương Lan ha ha một cười, ngắt lời hắn nói đến "Điển Vi tiến lên nghe phong "

  "Có mạt tướng "

  "Ha ha, ngay hôm đó lên, phong Điển Vi, Mã Siêu, Triệu Vân, Hoàng Trung, Bàng Đức, Trần Đáo, Cao Thuận, Trương Nhâm, Trương Liêu, Trương Hợp vì hộ quốc thần tướng, phong Lý Nho, Quách Gia, Từ Thứ, Trình Dục, Gia Cát Lượng, Bàng Thống vì trí giả, gặp năm người như trẫm, phong Vu Cấm, Tang Bá, Hứa Chử, Mã Đại, Kỷ Linh, Quản Hợi, Lữ Khoáng, Lữ Tường, Lôi Đồng, Tô Dịch vì hộ quốc thượng tướng, khâm thử "

  "Tạ chủ .. Bệ hạ "

  "Tạ bệ hạ "

  "Đều đứng lên đi "

  "Tạ bệ hạ "

  "Phụng Hiếu, đằng sau sự tình liền giao xử lý cho ngươi, tất cả giải tán đi "

  Giấy Trắng · Trúc Cơ Tầng 14 tháng trước · Trả lời


 • 96%

  Mình đọc sơ qua thôi nên không rõ lắm, Gia Cát Lượng chết đâu rồi nhỉ?

  Giấy Trắng · Trúc Cơ Tầng 14 tháng trước · Trả lời


 • 4%

  Mới vào thấy main cứ hấp ta hấp tấp, làm việc chả có suy nghĩ j cả. Haizl

  [email protected] · Luyện Khí Tầng 54 tháng trước · Trả lời


  • 96%

   Đọc truyện này mình thấy khác biệt tí, main đúng là có vấn đề về IQ, tuy nhiên buff quá mạnh, sau đó lại bị phản, gây đến truyện dài thêm.

   Giấy Trắng · Trúc Cơ Tầng 1Trả lời


 • 96%

  Công nguyên năm 195, đại Hán thừa tướng Trương Lan tự mình dẫn đại quân 150 ngàn, nó dưới trướng Mã Siêu, Bàng Đức, Triệu Vân, Tào Hồng, Tào Nhân, Điển Vi, Lý Giác, Quách Tỷ, Trương Tú, Lôi Đồng các loại hơn mười viên thượng tướng theo quân tiến lên, đảm nhiệm Quách Gia, Từ Thứ, Cổ Hủ vì quân sư thanh thế cuồn cuộn, cắm trại cùng Thượng Đảng ngoài thành trăm dặm chỗ .

  Lúc Viên Thiệu phụng thiên tử chiếu đảm nhiệm Ký Châu thích sứ chức, thống binh 70 ngàn, xuất binh vui bình .

  Tịnh Châu thích sứ Đinh Nguyên hai mặt thụ địch, hình thức tràn ngập nguy hiểm .

  Giấy Trắng · Trúc Cơ Tầng 14 tháng trước · Trả lời


 • 96%

  Điêu Thuyền vội vàng nói "Không không không, phu quân "

  Tinh xảo khuôn mặt trở nên hồng nhuận, giống như là một cái chín quả táo .

  "Phu quân cái thế anh hùng, hôm nay Thuyền Nhi rất là vui vẻ "

  "Có thể được đến Thuyền Nhi dạng này giai nhân ưu ái, cũng là ta phúc phận "

  Nhẹ nhàng tướng Điêu Thuyền buông xuống nằm thẳng, triệt hạ y phục trên người ném xuống đất, Trương Lan vậy nhảy lên đầu giường, bắt đầu vì Điêu Thuyền giải trừ trên thân chướng ngại .

  Lại là một trận phiên vân phúc vũ, có lẽ là kìm nén đến quá lâu duyên cớ, Trương Lan đỉnh thương lên ngựa đã trải qua mấy lần, đến đêm khuya hai người mới từ từ thiếp đi .

  Giấy Trắng · Trúc Cơ Tầng 14 tháng trước · Trả lời