Tam Quốc Chi Vô Hạn Triệu Hoán

DS Chương Đề cử

Điểm: 9/ 10 - 285 phiếu

Có được gương đồng Pad, nắm giữ thần kỳ Triệu Hoán Hệ Thống!

Lương Sơn Hảo Hán, Ngõa Cương Anh Hùng, Lăng Yên Các Công Thần, Nam Tống Trung Hưng Tướng, toàn đến đưa tin!

Tiền Tần Đại Hiền, Minh Thanh Năng giả, mau tới trợ trận!

Các Lộ Chư Hầu, không hàng thì diệt! Tứ phương Man Di! Không thuận thì bình!

Trích Đoạn

Chương 1214: Lại đi kiếp bị gặp cường

Chương 1213: Khó khăn nhất phai mờ giang hồ

Chương 1212: Hán Trung cục thế rất vi diệu

Chương 1211: Lữ Bố thuyết phục tiểu Bá

Chương 1210: Tiểu Bá Vương phát uy bạo tẩu

1 - Chương 1: Thần kỳ hệ thống

2 - Chương 2: Lần thứ nhất triệu hoán

3 - Chương 3: Nghịch thiên 5 hạng thuộc tính

4 - Chương 4: ngươi là cái quỷ gì

5 - Chương 05: 1 không cẩn thận thành ân nhân

6 - Chương 6: Lúc này triệu hoán cái kiểu như

7 - Chương 7: Mua cái quan tương xứng a

8 - Chương 8: Chọn cái tiện nghi mua a

9 - Chương 9: Chẳng lẽ triệu hồi ra cái vô

10 - Chương 10: Lưu Mang thân thế chi mê

11 - Chương 11: Tiểu Gia nhất định giết ngươi

12 - Chương 12: Nam Nhi chi đầu gối không thể

13 - Chương 13: Tiểu Gia đội ngũ mới khai trương

14 - Chương 14: Leng keng leng keng leng keng...

15 - Chương 15: Lần thứ 3 triệu hoán

16 - Chương 16: Hắc Điếm vẫn là ổ trộm cướp

17 - Chương 17: Triệu hồi ra 1 viên phúc tướng

18 - Chương 18: Cho Pad Trang cái bộ

19 - Chương 19: Yếu thế vượt quan trước trảm

20 - Chương 20: Đi con đường nào phí suy nghĩ

21 - Chương 21: dạng này đội ngũ không thể

22 - Chương 22: Ngươi vẫn phải cho ta cái thuyết

23 - Chương 23: Lần thứ 4 triệu hoán

24 - Chương 24: Binh không giết tặc đạo trời

25 - Chương 25: Lần này học được thông minh

26 - Chương 26: 9 đại tặc tù chi Bạch Nhiễu

27 - Chương 27: Bạch Nhiễu bị chết thật thê

28 - Chương 28: Ngọc Diện Thiết Thương Vệ Phong

29 - Chương 29: người đa mưu túc trí Ngô Dụng

30 - Chương 30: Thái Hành Sơn hạ phong bên trong

Xem hết