Đánh giá
Đã có 11 người đánh giá
Binh lính càn quấy hồn du, xuyên qua Tam quốc, mỹ nhân giang sơn ta đều muốn!

Đoạt Tư Mã Trọng Đạt lão bà, để hắn sinh không thành nhi tử! Đoạt Lạc Thủy bên bờ Chân Mật, Tào Phi chỉ có thể gọi là đại tẩu! Cưới An Huy thành nhị Kiều, Tôn, Chu hai nhà đổi nàng dâu!

Bạch Môn Lâu bên ngoài cạn Lữ Bố! Thu hay là không thu? Xã tắc đồ trung đối Gia Cát! Phục vẫn là không phục?

Định Hà bắc, phẳng Ba Thục, chiến mã như rồng sang sông đông! Viên Thiệu chặt đầu, Lưu Bị uốn gối, Tôn Quyền xưng thần, Hán gia giang sơn ta làm chủ!

Mưu sĩ đoạn càn khôn, chiến tướng đạp bụi đường trường. Tam quốc loạn thế, từ ta mà dừng!
---------------------------------------------------------------------
Đặt biệt cảnh báo main siêu cấp mặt dày vô sỉ, tán gái tần tần thủ đoạn. (thanh niên nghiêm túc cấm chỉ!!!)

Hiện thả thính trước thôi, qua tháng mới bắt đầu đăng. Truyện đọc bao hài.!! hy vọng mọi người ủng hộ. (@[email protected])
Mới nhất
3 tháng trước

Đề cử Linh Mạch Phàm Cấp

vote
16,830
Linh khí
202
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

quoitien Avatar

quoitien

Level: 0
8
1899
5384

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

3 bình luận


vucuong283 60
quoitien 40
ngungu000 20
Redmoon100l 20
Duong999hcm 20
axeno13 20