Không giống nhau Hán Mạt, không giống nhau tranh bá.

Quật khởi Từ Thứ, chưa chết Bàng Thống, trọng dụng Triệu Vân,

Như cũ khoẻ mạnh Quách Phụng Hiếu, cái thế thống soái Chu Công Cẩn. Hết thảy đều ở Tam Quốc Đại Tần phục hồi. Tần có bén sĩ, ai dám tranh phong?
Mới nhất
8 tháng trước

Đề cử

vote
5
Nguyệt phiếu
0
Điểm ái mộ
24
3139
667

Top cao thủ

Vinh danh bảng

Xem thêm >>

loading

0 bình luận