"Tới đem hãy xưng tên ra? Ngô cũng không giết hạng người vô danh! "

Hắn xoay người rời đi.

"Tặc tướng chạy đâu! Hãy xưng tên ra! "

"Ngô Minh. "

Cái gì? Lữ Bố thẹn quá thành giận, sức chiến đấu mạnh nổ?

Hệ thống, đến cái Nhiễm Mẫn, Vũ Văn Thành Đô, Lý Tồn Hiếu, tam anh ngược Lữ Bố a !! Ôn Hầu trong nháy mắt thay đổi Ôn Khỉ.

Gian hùng Tào Tháo, nhân đức Lưu Bị, ta có hệ thống, làm cho gian hùng thay đổi gian gấu, nhân đức thay đổi nhẫn đức.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Có Nguyệt Phiếu hay bất cứ thứ gì tốt ném hết vào

Để lại cmt để converter có thêm động lực làm việc

Quà = Bạo chương :)))

Đề cử

vote
8
Nguyệt phiếu
204
Điểm ái mộ

Minh chủ

Default Avatar

Chưa có minh chủ

Vinh danh bảng

loading


mphpro 104
rai992000@ 40
ruagapro@ 20
quocquan_92@ 20
baolongtm159@ 20